Tokiko Hirigintza Plana

Tokiko Hirigintza Planak edo THPak Donibane Lohizuneko lurraldearen etorkizuna aurreikusi eta antolatzen du.

Aurkibidea

 • Tokiko Hirigintza Plana zer da?
 • Nolakoa da THParen bilakaera?
 • Zein dokumentuk osatzen dute THPa?
 • THParen berri
 • Araudi gehigarria
 • Katastro-oinarria

Tokiko Hiringintza Plan numerikoa

Tokiko Hirigintza Plana zer da?

THPak lurralde donibandar guziko lurren baliatzea zehazten eta arautzen du:

 • Bide eta obra publikoentzat erreserbaturiko eremuen mugatzea
 • Interes orokorreko instalazioak
 • Eremu natural eta babestuak
 • Onura publikoko bide-zorrak
 • Etab.

Lursail publiko zein pribatu ororen eraikuntza baimenak finkatzen ditu.
Gisa horretan, eragin juridiko orokorra duen arauen araberako hirigintza dokumentu osatzen du
Lurren okupatzeko eta baliatzeko eskaera desberdinen instrukziorako erreferentzia gisa hartzen da:

 • Hirigintza ziurtagiriak
 • Eraikitzeko baimenak
 • Obra deklarazioak
 • Antolaketa baimenak
 • Etab

Nolakoa da THParen bilakaera?

Hirigintzako zuzenbidea aldakorra den zuzenbidea da, honi lotuak diren legedien bilakaerak eragiten baitiote (bereziki inguramenarena) eta, ondorioz, hirigintza dokumentuek arau gisa hartu behar dituzte. Tokiko Hirigintza Plana, denbora joan arau lege aldaketak bereganatzen dituen dokumentu ebolutiboa da.

Antolaketarako borondate kolektiboaren adierazpena, THPak problematika berriak eta herriko etxearen erronka berriak ere adierazten ditu.

Horregatik, legegileak, honen bilakaera ahalbidetzen duten prozedurak aurreikusi eta biderkatu ditu:

 • Aldaketa, dokumentuaren aldaketa partzial eta mugatua ahalbidetzen duen berrikuspen sinplifikatua
 • Berrikuspen orokorra, Antolaketa eta Garapen Iraunkorrerako Proiektuaren (AGIP) ekonomia orokorra auzian ezarria delarik.

Prozedura horiek, desmartxaren etapa batzuetan, publikoarekin adostuak dira. Testuak aurreikusten dituen publizitate modalitateez gain, Donibane Lohizuneko hiriak abian diren bilakaerak interesdunen esku ezartzen ditu.

Zein dokumentuk osatzen dute THPa?

THPa osatzen duten beherago diren dokumentu gehienak sarean telekarga eta kontsultza daitezke.
Haatik, aipatuak diren baina telekarga ez daitezkeen dokumentuak herriko etxeko Hirigintza, bizileku eta hirigintza estrategia zerbitzuan kontsulta daitezke.

Hastapeneko aurkezpen txostena

Rapport de présentation initial – (nouvelle fenêtre) – 38 MB – pdf
a – Annexe relative à loi Barnier, article L.111-1-4 du CU
b – “Porter à connaissance”
c – Compte-rendu du comité de pilotage du 17.07.2006

Aurkezpen txostenaren osagarria

Zonakatze plana

a – Zonage Nord au 1/5000 – (nouvelle fenêtre) – 12 MB – pdf
b – Zonage Sud au 1/5000 – (nouvelle fenêtre) – 4 MB – pdf
c – Plan au 1/25000 (centre)
d – Plan au 1/20000 (Z.A.C.)
e – Emplacements réservés Nord au 1/5000 – (nouvelle fenêtre) – 7 MB – pdf
f – Emplacements réservés Sud au 1/5000 – (nouvelle fenêtre) – 3 MB – pdf
g – Dispositions paysagères Nord au 1/5000 – (nouvelle fenêtre) – 9 MB – pdf
h – Dispositions paysagères Sud au 1/5000 – (nouvelle fenêtre) – 5 MB – pdf

Saneamendu gehigarriak

a – Notice
b – Zonage d’assainissement approuvé
c – Actualisation du zonage d’assainissement
(document non-opposable) au 1/10000
d – Carte d’aptitude des sols au 1/10000
e – réseaux d’eau potable au 1/5000
     i – Planche Nord
    ii – Planche Sud
f – Réseaux d’assainissement au 1/5000
      i – Planche Nord
      ii – Planche Sud
g – PPRN
h – Risque autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé – (nouvelle fenêtre) – 3 MB – pdf

Beste gehigarriak

a – Liste des servitudes d’utilité publique
b – Plan des servitudes d’utilité publiques (1/5000)
      i – Plan Des Servitudes Nord – (nouvelle fenêtre) – 32 MB – pdf
      ii – Plan Des Servitudes Sud – (nouvelle fenêtre) – 18 MB – pdf
c – Plan de lutte contre le bruit (1/5000)
      i – Plan De Lutte Contre Le Bruit Nord – (nouvelle fenêtre) – 27 MB – pdf
      ii – Plan De Lutte Contre Le Bruit Sud – (nouvelle fenêtre) – 15 MB – pdf
d – Liste des lotissements ayant conservé leur règlement propre et des actions foncières
e – Plan des actions foncières (1/5000)
      i – Plan Des Actions Foncieres Nord – (nouvelle fenêtre) – 34 MB – pdf
    ii – Plan Des Actions Foncieres Sud – (nouvelle fenêtre) – 12 MB – pdf
f – Zone Natura 2000 (1/5000)
      i –  Zones Natura 2000 Nord – (nouvelle fenêtre) – 42 MB – pdf
     ii –  Zones Natura 2000 Sud – (nouvelle fenêtre) – 16 MB – pdf
Zonage archéologique – (nouvelle fenêtre) – 3 MB – pdf
Périmètre préemption fonds de commerce – (nouvelle fenêtre) – 2 MB – pdf

THParen gaurkotasuna

Tokiko Hirigintza plana dokumentu ebolutiboa da. Gisa horretan lege-esparruaren baitan eta udal esparru politikoaren baitan gelditzen da. Honen hastapeneko onarpenean identifikatu ez ziren behar eta galdeak kontuan hartzen ditu.

Desmartxaren etapa batzuetan, THParen aldaketa edo berrikuste prozedurak publikoarekin adosten dira.

Testuek aurreikusten duten publizitate moldeez gain, Donibane Lohizuneko hiriak abian diren bilakaeren berri hartzea proposatzen die baliatzaileei.

THParen gaurkotasunari buruz gehiago jakin.

Katastro-oinarria

Jabego bakoitza hizkiz eta zenbakiz osaturiko erreferentzia batez identifikatua da katastroko zerbitzuan, adibidez: AB 152, azpian den planoan ikusgai:

Katastro-oinarria

Hiriko katastroko informazioak Internet bidez, Donibane Lohizuneko Herriko etxean edo partikularren Zerga Zerbitzuan (Biarritzen) eskura daitezke.

Interneten

Katastro-plano bat kontsultatu edo inprimitzeko, katastroko webgune ofizialean sar zaitezke
Voir le site www.cadastre.gouv.fr (nouvelle fenêtre)

Herriko etxean

Katastroko dokumentu grafikoak eta katastro-erregistroko elementuak eskuratzeko, katastroari buruzko informazio galdea idatziz egin zenezake (gutun edo posta elektroniko bidez).

Zerga Zerbitzuan

Katastroari buruzko informazio galdeak, idatziz (gutun edo posta elektroniko bidez), Biarritzeko Zerga Zerbitzura igortzekoak dira.