Deliberoen zerrenda

Herriko Kontseiluaren bilkura bakoitzerako, kontsulta ditzakezu:
– Kontseiluaren bilkuran aurkeztuak diren deliberoen izenburua eta biltzar deliberatzaileak emaniko bozketen xehetasunak biltzen dituen déliberoen zerrenda,
– Eztabaida guziak biltzen dituen bilduma idatzia, ondoko bilkuran onartuak izan ondoren.

2023. urtea