2020ko aitzinkontua: 36,8 M€

Donibane Lohizuneko aitzinkontuak urte bateko finantza-datuak sortzen ditu.

2020ko aitzinkontuak 36,8 milioi euroko zenbatekoa hartzen du:

  • 24 M€-ko funtzionamendu saila,
  • Eta 12,8 milioi euroko inbertsio saila.

Hiriaren diru-sartzeak garbiki gutitzen ari dira, batez ere bizitegi zerga kentzearen eragina jasanen dutelako. Horri, Covid-19 krisiari lotuak diren gastu gehigarriak gehitu behar zaizkio.

Eta, alabaina, krisiaren eragina arintzeko merkatariei aplikatua izan den laguntza-planak, jokatzeko lekuak murrizten ditu.

Hala eta guziz ere, zergen tasak ez dira emendatzen, mailegua ez da eskatzen eta herriko etxeak ere jarraitzen du zorraren ttipitze ahaleginean. Covid-ondoko aitzinkontu honek, itzulipurdikatua izanik ere, asmo handiko aitzinkontua izaten jarraitzen du inbertsioen arloan. 5 milioi euroko inbertsio berriak eginen dira 2020ko aitzinkontuan.

Kontu administratiboa

Hiriko kontseiluak 2020ko kontu aldia bururatu du 2021eko martxoaren 5eko kontu administratiboa bozkatzearekin batera.