Gizarte-txosten bakarra

2021eko urtarrilaren 1etik goiti, Gizarte-txosten bakarrak (RSU) Azterketa soziala ordezkatzen du. Dokumentu bakar batean biltzen ditu Azterketa soziala, Gizon eta emazteen arteko egoera konparatuaren txostena, Osasunari eta lan baldintzei buruzko urteko txostena, Esku ezarriak diren funtzionarioei buruzko txostena eta Langile elbarrituak enplegatzeko betebeharrari buruzko txostena. Gizarte-txosten bakarra urtero finkatua da.

2021. urtea

2020. urtea