Journée mondiale de l’environnement : les rendez-vous !

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, célébrée le 5 juin, la Ville de Saint-Jean-de-Luz et ses partenaires organisent des rendez-vous pour marquer cette date événement les mercredis 5 & 12 juin 2024.

Le programme des animations

Balade en centre-ville à la découverte des espaces fleuris

Mercredi 5 juin en français et mercredi 12 juin en euskara à 9h

Découverte de la ville sous un autre regard : celui des espaces fleuris ! De Ducontenia à la jetée, le responsable fleurissement de la Ville partagera le travail des agents au quotidien pour embellir la commune et favoriser la protection de l’environnement.

9h – rendez-vous en centre-ville (le lieu du rendez-vous sera communiqué quelques jours avant l’animation)
Durée : 1h30
Prévoir des chaussures et une tenue confortables : environ 3km de marche facile en centre-ville
Maximum 15 participants
Public : adultes, enfants à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte
Inscriptions :

Jardinage et découverte des bienfaits des plantes médicinales

Mercredi 5 juin à 10h

Dans le cadre du permis de végétaliser proposé par la Ville de Saint-Jean-de-Luz, jardinage sur les terrasses de la médiathèque et découverte des bienfaits des plantes médicinales.

Atelier animé par Julie Mendribil, naturopathe et herbaliste
Lieu : médiathèque de Saint-Jean-de-Luz
Durée : 1h
Public adultes (+ 15 ans)
Inscriptions auprès de la médiathèque : 05 59 26 28 99

Visite du site de compostage de proximité

Mercredi 5 juin à 15h30

Dans le cadre du projet 0 Déchets – 100% Engagés, soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, le CPIE Littoral basque invite à découvrir l’association Collecte & Compost, association de valorisation des biodéchets à Saint-Jean-de-Luz.

Durée : 1h30
Inscriptions & plus d’informations auprès du CPIE : 05 59 74 16 18 ou par mail à

Fresque de la biodiversité

Mercredi 12 juin de 9h30 à 12h30

C’est quoi, au juste, la biodiversité ? À quoi ça sert ? Qu’est-ce qui la dégrade ? Quel lien avec le climat ? Qu’est-ce qu’on peut faire pour la favoriser ? C’est à toutes ces questions, et bien d’autres, auxquelles les participants auront des réponses pendant la Fresque de la biodiversité ! Un atelier ludique et collaboratif de 3h reposant sur l’intelligence collective.

Lieu : Centre culturel Peyuco Duhart, salle Loria
Inscriptions :
Public : à partir de 16 ans
Plus d’informations : https://www.fresquedelabiodiversite.org/


Ingurumenaren munduko eguna: ekitaldiak!

Ekainaren 5ean ospatzen den Ingurumenaren Munduko Egunaren karietara, Donibane Lohizuneko Herriko Etxeak bere partaideekin batera 2024ko ekainaren 5ean eta 12an ekitaldiak antolatzen ditu data horren nabarmentzeko.

Animazioaen egitaraua

Ibilaldia hiri-barnean gaindi, eremu loreztatuen ezagutzeko

Zatoz Hiria ezagutzera beste ikuspegi baten aldetik: eremu loreztatuena! Dukonteneatik itsas-hegira, Hiriko loreztatzearen arduradunak langileek hiria edertzeko eta ingurumenaren zaintzeko daramatzaten eguneroko lana aipatuko dizu.
Bisita frantsesez: ekainaren 5ean, asteazkenarekin
Bisita euskaraz: ekainaren 12an, asteazkenarekin
09:00 – hitzordua hiri barnean (hitzordu lekua egun batzuk lehenago jakinaraziko dizugu)
Iraupena 1:30
Zapata eta jantzi erosoak jantz itzazu: 3km-ko ibilaldi errexa hiri barnean gaindi
15 parte-hartzaile gehienez
Publikoa: helduak, haurrak 10 urtetik goiti heldu batek lagundurik
Izen emateak: 

Lorezaintza eta sendabelarren onuren ezagutza

Ekainaren 5ean, asteazkenarekin, 10:00etan

Donibane Lohizuneko herriko Etxeak proposatu duen landareztatzeko baimenaren baitan, mediatekako terrazetan lorezaintza eta sendabelarren onuren ezagutza.
Julie Mendribil naturopata eta belar-saltzaileak animaturiko tailerra
Lekua: Donibane Lohizuneko mediateka
Iraupena: ordubete 1
Helduentzako (15 urtez goitikoentzat)
Mediatekan izena emateko: 05 59 26 28 99

Hurbileko konposta gunearen bisita

Ekainaren 5ean, asteazkenarekin, 15:30ean

Zero hondakin – % 100 Engaiatua proiektuaren baitan, Akitania Berria eskualdearen sostenguarekin, CPIE Euskal Itsasbazterreak Bilketa & Konposta, biohondakinen balorizazio Donibane Lohizuneko elkartea ezagutzera gomitatzen du.
Iraupena: 1:30
Izen emateak eta argibideak CPIEn : 05 59 74 16 18 edo emailez

Bioaniztasunaren freskoa

Ekainaren 12an, asteazkenarekin, 9:30etik 12:30era

Bioaniztasuna, zer ote da? Zertarako balio ote du? Zerk andeatzen du? Zein lotura du klimarekin? Zer egin ote daiteke babesteko?
Galdera horiei guztiei, eta beste askori, erantzunak ukanen dituzte Bioaniztasunaren Freskoaren parte-hartzaileek!
3 orduko tailer ludikoa eta parte-hartzailea adimen kolektiboan oinarritua
Lekua: Peyuco Duhart Kultur zentroa, Loria gela
Izen emateak:
16 urtez goitikoentzat
Argibideak: https://www.fresquedelabiodiversite.org/