Euskararen Urtaroa : l’appel à projets est lancé !

Organisé tous les deux ans par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, « Euskararen Urtaroa », la saison de la langue basque, est un événement participatif qui rassemble les citoyens autour d’initiatives locales et collectives en Euskara. Il contribue au renforcement du lien social et à la dynamisation de la vie communale. La programmation de l’événement est co-construite avec les communes et les acteurs privés et associatifs.

Cette année, Euskararen urtaroa aura lieu du 17 novembre au 01 décembre. La Ville de Saint-Jean-de-Luz participera à l’événement.

Les communes vont financer les animations qu’elles organisent alors que les opérateurs privés et les associations peuvent solliciter une participation financière auprès de la Communauté Pays basque.

Un appel à projet pour les opérateurs privés

La Communauté Pays basque lance un appel à projets pour soutenir les initiatives des associations et des opérateurs privés installés dans son territoire. Ils pourront être soutenus à hauteur de 1000 euros par animation, à la seule condition d’un autofinancement de 20 %.

L’ensemble des propositions des communes, des opérateurs privés et associations sont à retourner pour le 26 mai, en remplissant les fiches-projets.

Euskararen Urtaroa: proiektu-deialdia irekia da!

Euskal Hirigune Elkargoak bi urtetarik behin antolatzen duen Euskararen Urtaroa ekitaldi parte hartzailea da, zeinak herritarrak biltzen baititu euskararen aldeko tokian-tokiko iniziatiba kolektiboen inguruan. Programazioa herri eta eragile pribatuekin eta elkarteekin batean eraikia da. Herriek eta Euskal elkargoak antolatzen dituzten animazioak diruztatzen dituzte.

Aurten, Euskararen Urtaroa azaroaren 17tik abenduaren 1era iraganen da. Donibane Lohizuneko herriko etxeak ekitaldian parte hartuko du.

Herriko Etxeek, antolatzen dituzten animazioak kudeatuko eta diruztatuko dituzte; eragile pribatuek aldiz, laguntza bat eska dezakete Euskal Elkargoari beren animazioen diruztatzeko.

Proiektu deialdi bat eragile pribatuendako

Euskal elkargoak proiektu deialdi bat abiatuko du lurraldeko elkarteen eta eragile pribatuen iniziatibak sustengatzeko. Laguntza, 1 000€-koa izanen da gehienez proiektuka, aldiz, autofinantziazioa %20koa izan beharda gutienez.

Herriko Etxeen, eragile pribatuen eta elkarteen proiektu-proposamenak, maiatzaren 26rako itzultzekoak dira, proiektu-fitxa osatuekin.