Des séjours en langue basque pour les enfants et les adolescents

L’Office Public de la Langue Basque et le Gouvernement de la Communauté Autonome d’Euskadi organisent à Azkoitia (Gipuzkoa) deux séjours transfrontaliers en langue basque autour de la création multimédia, à destination des jeunes de 9 à 12 ans et de 13 à 15 ans

Ces séjours offrent aux jeunes issus des trois filières d’enseignement bilingue (public, privé confessionnel et Seaska) la possibilité de pratiquer la langue basque en immersion pendant une semaine, en réalisant des activités créatives dans un cadre ludique avec des jeunes de l’autre côté de la frontière.

Un séjour du 10 au 16 juillet est destiné aux 13/15 ans, autour de la thématique des Youtubeurs et de la vidéo en langue basque (21 places pour les jeunes du Pays basque nord et 27 pour les jeunes de la Communauté Autonome d’Euskadi) ;

Un séjour du 17 au 23 juillet est destiné aux 9/12 ans autour de la thématique de la radio en langue basque (21 places pour les jeunes du Pays basque nord et 27 pour les jeunes de la Communauté Autonome d’Euskadi).

Informations pratiques :

  • Inscriptions sur www.ikusika.eus du 3 au 17 mai 2022 ;
  • En cas de nombre de candidates et candidats supérieur au nombre de place, un tirage au sort sera effectué ;
  • Un transport sera organisé depuis le Pays basque nord (lieux à déterminer en fonction de la provenance des participantes et participants)
  • Pour toute information complémentaire : b.ardoin(at)mintzaira.fr  ou  05 59 25 52 55 (Lundi-mardi-jeudi de 13h30 à 16h00)

Euskararen Erakunde Publikoak eta Eusko Jaurlaritzak euskarazko mugazgaindiko bi egonaldi antolatzen dituzte Azkoitian (Gipuzkoa) 9 eta 15 urte arteko gazteentzat, multimedia sorkuntzaren inguruan.

Udaleku horiek, hiru sare elebidunetako (publikoa, pribatua eta Seaska) gazteei aukera ematen die aste batez euskaraz bizitzeko, ingurumen ludiko batean sortze-jarduerak eginez, hego Euskal Herriko gazte batzuekin batera. 

Uztailaren 10etik 16ra, egonaldi bat 13/15 urtekoendako. Gaia: Youtuberrak eta bideogintza euskaraz (21 toki Ipar Euskal Herriko gazteentzat eta 27 Euskal Autonomia Erkidegokoentzat) ;

Uztailaren 17tik 23ra, egonaldi bat 9/12 urtekoendako. Gaia: Irratigintza euskaraz (21 toki Ipar Euskal Herriko gazteentzat eta 27 Euskal Autonomia Erkidegokoentzat).

Argibide praktikoak:

  • Izen emateak 2022ko maiatzaren 3tik 17ra www.ikusika.eus webgunean
  • Plaza kopurua mugatua denez, leku baino gehiago eskaera jasotzen badira, zozketa bidez eginen da banaketa;
  • Garraioa Ipar Euskal Herritik antolatuko da (partehartzaileen bizilekuen arabera finkatuko dira)
  • Xehetasun gehiagorentzat:

b.ardoin(at)mintzaira.fr  edo 

(0033) 05 59 25 52 55

(Astelehena, asteartea, osteguna 13:30-16:00)